Tytuł artykułu: Ocena stateczności nasypu na podłożu organicznym według Eurokodu 7

Autorzy: LECHOWICZ, Z., WRZESIŃSKI, G.

Słowa kluczowe: grunty organiczne, stateczność nasypu, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, Eurokod 7, charakterystyczne i obliczeniowe wartości parametrów geotechnicznych

Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki doboru parametrów geotechnicznych do analizy stateczności etapowo wznoszonego nasypu na podłożu organicznym. Analizę stateczności przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Eurokodu 7 dla 1. i 2. etapu budowy nasypu doświadczalnego w Antoninach. Wartości wyprowadzone charakterystyczne oraz obliczeniowe wytrzymałości na ścinanie bez odpływu podłoża organicznego określono na podstawie wyników badań polową sondą krzyżakową. Ocenę stateczności wykonano na podstawie analizy statystycznej wartości wyprowadzonych wytrzymałości na ścinanie bez odpływu. Obliczenia stateczności przeprowadzono, przyjmując wartości średnie oraz charakterystyczne wytrzymałości na ścinanie bez odpływu pomniejszone o pół oraz jedno odchylenie standardowe.

Cytowanie w stylu APA: Lechowicz, Z. & Wrzesiński, G. (2013). Ocena stateczności nasypu na podłożu organicznym według Eurokodu 7. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 158-167.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lechowicz & Wrzesiński, 2013), następne powołania: (Lechowicz & Wrzesiński, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Lechowicz, Zbigniew, Grzegorz Wrzesiński. "Ocena stateczności nasypu na podłożu organicznym według Eurokodu 7." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 158-167.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lechowicz, & Wrzesiński 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Lechowicz_Wrzesiński_2013_PNIKS, author={Lechowicz, Zbigniew and Wrzesiński, Grzegorz}, title={Ocena stateczności nasypu na podłożu organicznym według Eurokodu 7.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A6/art6.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={158-167}}

Pełny tekst PDF


Go Back